Hjertetrening

De fleste som har en hjertediagnose har god effekt av å trene! Hos oss får du informasjon og veiledning slik at du kan tilpasse treningen ut fra dine egne forutsetninger.

Vi har ulike nivå på gruppene. Enten du er 35 år og rimelig sprek eller 70 år og ikke vant til å være aktiv har vi noe å tilby. Individuell samtale og treningstest i forkant.

Som ny hos oss begynner du på rehabiliteringsgruppa:

Denne går 2 ganger per uke og ledes av fysioterapeut.

Modellen vi trener etter ser slik ut:

Oppvarming, intervallbasert utholdenhetstrening, nedtrapping, styrketrening og uttøying/hvile. Her kan du delta inntil 24 ganger.

Vi har en egen gruppe for pasienter som har behov for oppfølgning over lengre tid, enten pga hjertesvikt, innlagt ICD eller annet.

 

Kadå – ittepå?

Vi har tilbud om trening i vedlikeholdsgrupper dersom du ønsker det. 

Bare behov for en test og litt råd?

Er du godt vant til å trene og har hatt en ukomplisert PCI-behandling, kan det være nok med en belastningstest på sykkel eller tredemølle, og veiledning på egentrening. Dette kan også være aktuelt for deg som bor et stykke unna Stavanger. Ring oss gjerne for mer informasjon.

 

Transport

Dersom du er avhengig av drosje ordner vi dette gjennom Pasientreiser. Bor du utenfor Stavanger kommune, bruker egen bil og ønsker reisegodtgjørelse, kreves dokumentasjon fra fastlege på at du trenger behandling hos oss. Spør oss om utfyllende informasjon.

Du trenger ikke henvisning fra lege, men vi ønsker relevante helseopplysninger om deg, som kan ha betydning for treningen din.

Samtalegrupper for hjertepasienter.

Et ekstra tilbud for alle som har "hatt noe med hjertet".

Maks 6 deltakere. Ikke på rekvisisjon. Kursavgift.

Vi møtes 3 ganger og tar for oss ulike tema, for eksempel:

  • Typiske reaksjoner i forbindelse med påkjenninger
  • Forventninger til seg selv
  • Grensesetting
  • Hvordan forholde seg til andre?
  • Hvordan komme seg videre?

Vi tar utgangspunkt i de erfaringene dere har gjort, for å belyse temaene. Hensikten med gruppa er ikke " å snakke sykdom", men få inspirasjon til å kunne gå videre og ha en best mulig hverdag.

Gruppeleder er fysioterapeut og gestaltveileder med lang erfaring i oppfølgning av hjertepasienter.

For mer informasjon kontakt:

Anne Haugland, anne@hjertelagetfysioterapi.no eller tlf. 51 91 09 20

Hjertelaget Fysioterapi, Jan Johnsens gate 5, 4011 Stavanger, Telefon 51 91 09 20